Prodlužujeme termín zadání a ověření e-mailových adres do 31. prosince

U členů nad 60 let je nyní možnost zadat e-mailovou adresu dobrovolně

Jak na to?

Vážení členové Fotbalové asociace České republiky,

adresujeme k Vám žádost o doplnění Vašich e-mailových adres. Slibujeme si od výše zmíněného především další usnadnění a zefektivnění vzájemné komunikace, která by měla odpovídat běžným standardům 21. století. 

Asociace rozhodně nehodlá kluby ani nikoho ze svých členů zatěžovat zbytečnými byrokratickými úkony, celá věc všem zabere pouze chvíli a několik kliknutí myší. Poté, co pověřený klubový administrátor v Informačním systému vyplní e-mailové adresy členů “svého” klubu, přijde vzápětí do Vašich e-mailových schránek formulář, kde pouze potvrdíte správnost dodaných údajů. Pokud jde o osoby mladší 18 let, jež nedisponují e-mailovými adresami, kontaktujeme tímto způsobem jejich zákonné zástupce. 

Na těchto webových stránkách najdete také přehledný návod, jak tyto jednoduché kroky velmi rychle a bez průtahů zvládnout. Vše se samozřejmě uskuteční v souladu s ochranou osobních údajů. 

Ujišťujeme zároveň, že dodáním Vašich e-mailových adres nebudete vystaveni povinnosti odběru reklamních či marketingových sdělení, pokud si takovou možnost sami nebudete přát. Je tak pouze na Vás, zda se zapojíte do různých soutěží o fotbalové suvenýry či vstupenky na utkání české fotbalové reprezentace. 

Pevně věříme, že si vyjdeme vstříc. Možnost ještě lépe a rychleji komunikovat elektronickou formou s Vámi všemi napřímo je pro nás velkou výzvou! 

Předem děkujeme za spolupráci.

Benefity

Reprezentační novinky

Pravidelný přísun aktuálních novinek ze zákulisí #CESKAREPRE. Buďte u toho s námi a mějte informace z první ruky.

Pravidelné soutěže

Možnost pravidelně soutěžit o zajímavé ceny. Soutěžíme o nejrůznější merch, lístky na zápasy REPRE, ale také o PlayStation 4.

Fanouškovský servis

Rychlý přehled o výsledcích jednotlivých klubů. Přístup k aktuálnímu zpravodajství z příslušných fotbalových soutěží.

Premiové
informace

Okamžitý přístup k novinkám z FAČR v rámci nového informačního systému 2.0.

Proces potvrzení e-mailu

O projektu

Vážení členové, 

jakožto generální sekretář Fotbalové asociace České republiky se na vás obracím s prosbou o zadání e-mailových adres do našeho interního systému (IS). Tato změna je důležitá pro zachování oficiální komunikace mezi asociací a Vámi. 

Naše komunita se stále rozrůstá a toto je nejsnazší možnost, jak zůstat v přímém spojení. Podobná forma komunikace je běžná ve vyspělém fotbalovém světě a ani my nechceme zůstat stranou. S prosbou o součinnost se obrátíme především na administrátory jednotlivých klubů. 

Zadání e-mailových adres do IS však není novinkou. Připomínám v té souvislosti, že povinnost uvádět e-mail je tu pro členy FAČR již od sezóny 2015/2016. Potvrzování e-mailových adres navíc úzce souvisí s projektem Digitalizace členství, který povede k vybudování nového Informačního systému 2.0. 

Do něj pak bude mít přístup každý člen právě pouze pod svojí unikátní e-mailovou adresou. Díky tomu pak budete mít přehled o veškerém dění v rámci asociace, “svém” klubu či soutěži, v níž aktivně působíte. 

Předem děkuji za Vaše pochopení a věřím, že potvrzením e-mailové adresy i nadále zachováte FAČR svoji přízeň. 

Jan Pauly

generální sekretář FAČR

FAQ

FAČR bude zavádět zcela nový informační systém s názvem IS 2.0, do kterého bude mít každý člen svůj vlastní přístup právě skrze (dodanou) unikátní e-mailovou adresu. Tímto způsobem pak bude odlehčena administrativní zátěž, kdy již nebude třeba v některých případech zajišťovat podpisy různých formulářů a dále je archivovat po dobu několika let.

FAČR také shromažďuje e-mailové adresy k tomu, aby mohla důležitá sdělení (např. schválení nových stanov a ostatních předpisů, plánované turnaje apod.) zasílat přímo na své členy a předešla tak tomu, aby se k informacím dostal někdo jiný, přičemž platí, že pokud člen neudělí souhlas se zasíláním marketingových zpráv, nebude FAČR zasílat žádné reklamní zprávy. V dnešní době považujeme za zásadní skutečnost možnost přímé a rychlé komunikace v rámci celé asociace.

Tato povinnost není žádnou novinkou, byla zavedena již v roce 2015. Každý člen, který vyplní elektronickou přihlášku musí od roku 2015 uvádět svou e-mailovou adresu. § 3 Evidenčního a registračního řádu FAČR upravuje evidenci členství fyzické osoby, přičemž dle odstavce 1 písm. f) je evidována právě elektronická adresa.

Ne, pokud jste členem fotbalového klubu, zadává ji za Vás jeho administrátor. Vy mu ale můžete pomoci tím, že mu nahlásíte svou adresu a tím mu usnadníte práci.

Ne, e-mailová adresa členů nebude poskytnuta třetím stranám. Každý člen má na výběr. Pokud zvolí pouze „Potvrzuji e-mail,“ tak adresa bude sloužit pouze pro interní účely FAČR (např. přihlášení do IS 2.0.). Pokud člen zvolí „Potvrzuji e-mail a souhlasím s marketingem,“ tak se zařadí do databáze FAČR a bude dostávat např. pravidelné informace a zvýhodněné nabídky (vstupenky, merchandising atp.)

S ohledem na skutečnost, že základna členů FAČR se pohybuje v řádech tisíců a také s ohledem na pravidla nakládání s finančními prostředky spolku, bylo by neekonomické, pokud by FAČR se svými členy komunikoval výhradně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Nejen šetření nákladů, ale také komfort, který e-mailová komunikace přináší, je pro FAČR důležitý. Zprávy, které máte možnost si přečíst ve Vašem mobilu, tabletu či PC Vám přinášejí časovou úsporu, neboť pro vyzvednutí „dopisu“ nemusíte čekat frontu na poště. Chceme Vás ujistit, že e-maily, které nám poskytnete, jsou využívány pouze pro předem deklarované účely, a to především pro komunikaci s Vámi, jakožto naším členem, kdy Vám na Váš e-mail můžeme zaslat transakční zprávu o dění ve spolku – např. schválení nových předpisů, plánované turnaje apod., přičemž platí, že pokud neudělíte souhlas se zasíláním marketingových zpráv, nebude Vám FAČR zasílat reklamní zprávy, které by Vás obtěžovaly. Rozsah údajů, který pro členství ve FAČR vyžadujeme, jsme v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s § 236 občanského zákoníku pečlivě zvážili.

Pokud jste členem bez příslušnosti ke klubu, tak máte možnost si své údaje upravit sami. Pokud přístup do systému nemáte, ale máte uveden platný e-mail, tak budete s žádostí o ověření kontaktováni.

Pokud však nemáte přístup do systému a máte chybně uvedenou svou e-mailovou adresu, tak je třeba se obrátit na clenstvi@fotbal.cz. IT oddělení na základě vaší žádosti změnu provede.

Zadání e-mailové adresy přinese hlavně možnost přímé komunikace mezi FAČR a jeho členy. Bude sloužit jako unikátní vstupní klíč pro přihlášení do nového Informačního systému 2.0. V budoucnu tak budete mít okamžitý přístup ke statistikám, informacím, ale i nejrůznějším soutěžím a dalším benefitům.

Na vše máte čas do 31. prosince – případné vytvoření elektronické schránky např. na Seznamu nebo Google trvá asi 2 minuty. O tom se můžete přesvědčit v našich návodech níže. Nedodáním e-mailu v uvedeném termínu se však vystavíte hrozbě zákazu startu v soutěžích organizovaných FAČR.

Nebudete vystaveni povinnosti odběru komerčních či marketingových sdělení, pokud s tím sami nebudete výslovně souhlasit. Obdržíte tak pouze oficiální zprávy a sdělení ze strany FAČR – například o dění ve Vašem klubu či soutěži.

Povinnost uvádět e-mailovou adresu má člen již od zavedení elektronických přihlášek od roku 2015. Uvedení e-mailové adresy je jedna z podmínek pro vytvoření členství. Momentálně probíhá pouze ověřování těchto e-mailů. Pokud člen i přes to e-mailovou adresu nemá, zřízení trvá asi dvě minuty. Člen bez potvrzené e-mailové adresy zejména nebude mít možnost přihlásit se do IS 2.0. Uvedení e-mailu je v souladu s GDPR, e-maily nebudou v případě nesouhlasu člena využívány k zasílání marketingových nabídek.

V IS je integrovaná funkce, která Vám umožní se podívat, kde je již adresa použita. Pokud je zadána u některého z vašich členů, můžete ji opravit. Pokud je uvedena u osoby, která není členem vašeho klubu, kontaktuje clenstvi@fotbal.cz, aby e-mail uvolnili.

Povinnost uvádět e-mail do systému existuje již od roku 2015. Nejde tedy o žádnou novinku a tento proces je nutný především k vytvoření (nového) Informačního systému 2.0. Většina členů FAČR dosud tuto akci (dodání e-mailu) nedokončila a je potřeba, abychom byli všichni vzájemně propojeni.

Pokud si děti a mladiství do 18 let, resp. jejich rodiče, nepřejí zadávat svůj e-mail, administrátoři vyplní e-mail za jejich rodiče či zákonné zástupce – v případě, že mají více dětí a chtějí zadávat pouze jednu adresu, tak i na tuto možnost je systém připraven.

E-mailové adresy může zadávat administrátor klubu i každý člen asociace zvlášť (viz odpověď výše). Potvrzení adresy pak provádí každý člen zvlášť.

Asociace nemá možnost z důvodu chybějících kontaktů oslovit všechny členy přímo. Z tohoto důvodu žádáme administrátory klubů o spolupráci.

Nejzazším termínem pro zadání a potvrzení e-mailové adresy je již zmíněný 31. prosinec 2020.

Člen, který e-mailovou adresu nepotvrdí zejména nebude mít možnost přihlásit se do IS 2.0.

Členství fyzické osoby ve FAČR vzniká okamžikem, kdy se v centrální evidenci členství automaticky spáruje zaevidovaná žádost o registraci a variabilní symbol platby členského příspěvku. Poplatek se ani v případě, kdy člen FAČR oznámí ukončení svého členství ve FAČR, nevrací, tudíž ani v případě, kdy neuvede svou e-mailovou adresu. Vrácení platby za členství není možné.

Nikoliv. Pokud byly e-mailové adresy zadány již v minulosti a jsou řádně potvrzeny, tak není třeba je zadávat znovu.

Ne, to není možné – s výjimkou zmíněných dětí a mladistvých do 18 let. Tak jak tomu je v běžném životě, kde každý využívá svůj unikátní e-mail, tak i do is.fotbal.cz je třeba zadávat jedinečné e-maily.

E-mail s žádostí o potvrzení dorazí poté, co jej admin zadá do systému. Doporučujeme adresu potvrdit ihned poté.

Pokud by se e-mail nedostal do složky Doručené i poté, co jej administrátor odešle na vaši adresu, tak je s největší pravděpodobností uložen ve složce SPAM. V takovém případě je zapotřebí jej přesunout do složky Doručené. Potvrzovací e-mail obsahuje pouze textové informace a nehrozí žádné nebezpečí z jeho otevření.

Osoby do 18 let mají výjimku, že stačí uvádět e-mail jejich zákonných zástupců. Nicméně doporučujeme například již od dorostu, aby měl každý člen svou vlastní e-mailovou adresu.

Upustili jsme od povinnosti vyplnění e-mailové adresy u osob, které jsou starší 60 let. V tomto případě je její vyplnění a ověření zcela dobrovolné.

Stejný email je možné uvést až u pěti osob, přičemž jen jedna osoba může být starší 18 let.